Home » Tin E-sports » Wukong là tâm điểm ở phiên bản 10.6
x

Wukong là tâm điểm ở phiên bản 10.6

(JBO Vietnam) Sau một thời gian vắng bóng, tại phiên bản 10.6 lần này sẽ chính thức có sự trở lại của Wukong. Và sau đây là những thông tin thay đổi của vị tướng này trong phiên bản 10.6.

Wukong –Thay đổi nhiều/buff

Chỉ số:

 • Máu cơ bản giảm từ 577.8 => 540
 • Mana tăng lên từ 265.84 => 300
 • Mana tăng mỗi cấp tăng thêm từ 38 => 45
 • Lượng hồi mana mỗi 5s giảm từ 8.042 => 8
 • Kháng phép cơ bản giảm từ 32.1 => 28

Nội tại

 • Giám thay đổi từ 4/6/8 giáp cho mỗi tướng địch => [5 + 0.33 mỗi cấp]
 • Bỏ hiệu ứng Kháng phép
 • Hiệu ứng mới: Kĩ năng này nay sẽ cho 0.5% hồi max máu mỗi 5s
 • “Các hiệu ứng cộng thêm này sẽ tăng thêm 62,5% mỗi 5 giây khi Wukong hoặc bóng trúng tướng địch bằng kĩ năng hoặc đòn đánh thường, stack lên tối đa 8 sack (30-66 giáp và 3% hồi max máu mỗi 5s

Chiêu Q

 • Sát thương cộng thêm thay đổi từ [10/15/20/25/30 (+0-40% AD)] => [30/55/80/105/130 (+50% bAD)]
 • Tăng tầm đánh thay đổi từ 125 => 75/100/125/150/175
 • Hiệu ứng mới: Kĩ năng này sẽ được giảm hồi chiêu 0.5s mỗi khi Wukong (hoặc bóng) đánh thường hoặc sử dụng chiêu trúng kẻ địch
 • Hồi chiêu tăng lên từ 9/8/7/6/5 => 9/8.5/8/7.5/7
 • Thời gian cast chiêu này sẽ giảm dần theo tốc đánh

Chiêu W

 • Hiệu ứng mới: Kĩ năng này sẽ lướt (trong tầm 300) và có thể xuyên tường
 • Thời gian ẩn thân giảm từ 1.5s => 1s
 • Kĩ năng sẽ không gây sát thương khi phát nổ nữa
 • Mana hao tốn thay đổi từ 50/55/60/65/70 => 60 ở mọi cấp

Thay đổi cho bóng của Wukong:

Bóng của Wukong nay sẽ nhái theo đòn tấn công thường nhưng chỉ gây 50/55/60/65/70% sát thương

 • Q => Bóng của Wukong sẽ tăng dame đòn đánh tiếp theo
 • E =>Tăng tốc đánh của bóng
 • R => Bóng sẽ xoay tròn và hất tung với sát thương thấp hơn

Chiêu E

 • Sát thương tăng từ [65-205 (+80% bAD)] => [80/120/160/200/240 (+80% AP)]
 • Thời gian buff tốc đánh tăng từ 4 => 5s
 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 8s => 10/9.5/9/8.5/8
 • Lượng mana hao tốn thay đổi từ 45/50/55/60/65 => 30/35/40/45/50
 • Tốc đánh tăng từ 30/35/40/45/50% => 40/45/50/55/60%

Chiêu R

 • Wukong nay sẽ có thể dùng R thêm lần thứ 2 trong khoảng 9 giây sau lần đầu tiên, nhưng lần 2 sẽ không hất tung kẻ thù.
 • Thời gian xoay giảm từ 4s => 2s
 • Sát thương mỗi giây thay đổi từ [20/110/200 (+110% tAD)] => [110% tAD +4/6/8% max HP (+1.1% per 100 tAD)
 • Tốc độ xoay tròn thay đổi từ [5-40% tùy theo thời gian] => 20%
 • Thời gian nhảy sát thương thay đổi từ mỗi 0.5s => mỗi 0.25s
 • Hiệu ứng Chinh phục nay sẽ có tác dụng với chiêu này
 • Vòng xoay giảm độ rộng từ 175 => 50
 • Buff tăng tốc đánh nay sẽ tự hồi lại khi Wukong xoay

JBO Vietnam