Tốc Chiến 3.0b: Chi tiết bản cập nhật mới Liên Minh Tốc Chiến

 Tốc Chiến 3.0b ở bản cập nhật sẽ có nhiều thay đổi như sức mạnh của ngọc bổ trợ sẽ được điều chỉnh, và Yuumi cũng sẽ được tăng thêm sức mạnh.

Cân bằng Tướng

Fizz

Tung Tăng/Nhảy Múa có Sát thương từ 85/150/215/280 giảm xuống 75/140/205/270.

tốc chiến

tốc chiến phiên bản cập nhật Fizz

Triệu Hồi Thủy Quái có Sát thương cơ bản tối đa từ 350/450/550 giảm xuống 300/400/500.

Jax

Không Khoang Nhượng có Tốc Độ Đánh nhận được trên mỗi điểm cộng dồn từ 3/5,5/8/10,5% giảm xuống 2,5/4,5/6,5/8,5%

Lulu

Biến Hóa có Hồi chiêu từ 16/15/14/13 giây tăng lên 17/16/15/14 giây

Giúp Nào Pix! Có Sức mạnh lá chắn từ 70/115/160/205 tăng lên 75/110/145/180

Yuumi – 1 trong những cập nhật mới của Tốc Chiến 3.0b

Hồi năng lượng mỗi cấp từ 0,9 tăng lên 1,3.

Đánh Ra Khiên có Hồi chiêu từ 12/10/8/6 giây giảm xuống 10/8,5/7/5,5 giây.
Mũi Tên Thơ Thẩn có Tiêu hao năng lượng từ 90 giảm xuống 70.

Tốc Chiến

Yuumi 1 trong những cập nhật mới của Tốc Chiến 3-0b

Sát thương theo phần trăm máu hiện tại từ 2/3,5/5/6,5/8% tăng lên 2/4/6/8/10%. Sát thương cơ bản từ 40/80/120/160/200 tăng lên 60/100/140/180/220. Sát thương cơ bản cường hóa từ 60/110/160/210/260 tăng lên 80/130/180/230/280.
Như Hình Với Bóng có Tỷ lệ sức mạnh thích ứng của Quấn Quít (SMCK:SMPT) từ 1:1,67 tăng lên 1:2.
Chương Cuối có Sát thương cơ bản mỗi đợt sóng từ 60/80/100 tăng lên 80/100/120.

Tốc chiến cập nhật cân bằng Trang bị

Chùy Gai Malmortius

– Chi phí kết hợp: 600 vàng giảm xuống 400 vàng.

– Tổng chi phí: 3.000 vàng giảm xuống 2.800 vàng.

Thay đổi Ngọc Bổ Trợ

Áp Đảo: Sốc Điện có Sát thương cơ bản: 30 – 184 tăng lên 35 – 189. Hồi chiêu: 25 giây giảm xuống 20 giây.

Áp Đảo: Đắc Thắng có Sát thương cộng thêm lên kẻ địch còn dưới 35% máu: 3% tăng lên 5%.

Cảm Hứng: Thợ Săn – Thiên Tài có Điểm hồi kỹ năng ban đầu: 2,5 tăng lên 3. Điểm hồi kỹ năng trên mỗi cộng dồn: 15 tăng lên 18 tại mức cộng dồn tối đa.

Cảm Hứng: Tăng Tốc Pha có Hồi chiêu: 15 giây giảm xuống 12 giây.

Cảm Hứng: Hảo Ngọt có Hiệu ứng hồi máu cộng thêm từ Quả Hồi Phục: 25% giảm xuống 20%.  Vàng cộng thêm từ mỗi Quả Hồi Phục: 20 vàng giảm xuống 15 vàng.

World Cup 2022 Qatar
jbo world cup 2022 main banner dang ky ngay