Home » Tin Casino » Poker Stud Caribbean có quy tắc chơi như thế nào?
x

Poker Stud Caribbean có quy tắc chơi như thế nào?

Poker Stud Caribbean có quy tắc chơi như thế nào? Bài viết này Jbo casino trực tuyến uy tín sẽ giải đáp cho cho bạn hiểu rõ tất cả mọi vấn đề.

Poker Stud Caribbean
Quy tắc Poker Stud Caribbean

Quy tắc Poker Stud Caribbean

Trong trò chơi Caribbean Stud Poker, người chia bài sử dụng bộ bài tiêu chuẩn gồm 52 quân bài của Pháp, giống như cách bạn sử dụng để chơi NLH. Sau khi đặt cược của bạn trên bàn, người chia bài sẽ đưa cho bạn năm lá bài. Trò chơi Poker Caribbean không bao gồm các lá bài cộng đồng . Những gì bạn đạt được ngay từ đầu sẽ ở lại với bạn cho đến khi kết thúc một vòng đầy đủ.

Người chia bài cũng nhận được năm lá bài:

 • Một lá bài ngửa
 • Bốn lá bài úp xuống

Vì vậy, bạn có hai lựa chọn vào thời điểm này:

 • Call (raise) – Bạn tiếp tục chơi. Điều này yêu cầu đặt cược thêm bằng gấp đôi số tiền đặt cược trước đó;
 • Bỏ bài – Bạn rời cuộc chơi. Không cần đặt cược thêm, nhưng bạn bị mất tiền đặt cược ban đầu.

Mục tiêu của trò chơi Poker Caribbean là đánh bại người chia bài. Để làm như vậy, tay của bạn cần phải cao hơn tay của họ.Nhưng ván bài của họ cũng cần phải ‘đủ tiêu chuẩn’ – nghĩa là nó cần phải là Át-King hoặc cao hơn. Nếu ván bài của người chia bài không đáp ứng yêu cầu này, bạn được trả 1 ăn 1 cho tiền cược của mình. Đó là chiến thắng duy nhất. Bạn không nhận được gì thêm cho cược Theo của mình .

Poker Stud Caribbean
Điều gì xảy ra khi bạn chơi hoặc bỏ bài

Điều gì xảy ra khi bạn chơi hoặc bỏ bài?

Khi bạn gấp, cuộc chạy kết thúc. Bạn thua tiền cược và cần đặt cược lại nếu muốn tiếp tục chơi Caribbean Poker. Khi bạn gọi, đó là thời gian diễn ra. Đây là khi ba điều có thể xảy ra:

 • Nhà cái không đủ điều kiện. Bạn nhận được 1 ăn 1 cho cược ante của bạn và nhận lại tiền cược của bạn;
 • Người chia bài đáp ứng đầy đủ điều kiện, ván bài của họ cao hơn ván bài của bạn. Bạn thua cả tiền cược và tiền cược ;
 • Người chia bài đáp ứng đầy đủ điều kiện, ván bài của bạn thắng. Bạn thắng cả cược ante (1 ăn 1) và cược theo

Trong Caribbean Poker, khoản thanh toán phụ thuộc vào ván bài của bạn.

 • Tay bài của bạn là Royal Flush sẽ nhận được phần thưởng tương ứng 1 ăn 100.
 • Tay bài của bạn là Straight Flush sẽ nhận được phần thưởng tương ứng 1 ăn 50.
 • Tay bài của bạn là Four of a Kind sẽ nhận được phần thưởng tương ứng 1 ăn 20.
 • Tay bài của bạn là Full House sẽ nhận được phần thưởng tương ứng 1 ăn 7.
 • Tay bài của bạn là Flush sẽ nhận được phần thưởng tương ứng 1 ăn 5.
 • Tay bài của bạn là Straight sẽ nhận được phần thưởng tương ứng 1 ăn 4.
 • Tay bài của bạn là Three of a Kind sẽ nhận được phần thưởng tương ứng 1 ăn 3.
 • Tay bài của bạn là Two Pair sẽ nhận được phần thưởng tương ứng 1 ăn 2.
 • Tay bài của bạn là One pair sẽ nhận được phần thưởng tương ứng 1 ăn 1.
 • Tay bài của bạn là Ace-King High sẽ nhận được phần thưởng tương ứng 1 ăn 1.