Home » Tin Casino » Hiểu cách chơi game đánh bài Baccarat chỉ trong 3p
x

Hiểu cách chơi game đánh bài Baccarat chỉ trong 3p

Khi tham gia game đánh bài Baccarat, mục tiêu rất đơn giản: xác định xem ai sẽ là người chiến thắng, người chơi hay nhà cái.  Bạn có thể cần rút lá bài thứ 3 trong một vòng và tuân theo các quy tắc cụ thể của Baccarat. Tuy nhiên, có một số chiến lược Baccarat bạn có thể thử để tăng tỷ lệ thắng của mình. Những điều này cũng sẽ giúp bạn hiểu trò chơi tốt hơn. Nhưng trước tiên, hãy tìm hiểu xem một vòng đấu thông thường diễn ra như thế nào với Jbo casino bạn nhé.

Một vòng chơi game đánh bài Baccarat

game đánh bài Baccarat
Một vòng chơi game đánh bài Baccarat

Bước đầu tiên là đặt cược vào một trong các lựa chọn sau: Banker, Player, Tie.

Sau khi đặt cược của bạn được cố định, người chia bài sẽ lấy hai quân bài cho mỗi người đặt cược và nhân viên ngân hàng.

Sau đó, bàn tay được tính toán. Giá trị gần nhất với chín sẽ là cược thắng. Đây là những quy tắc Baccarat cơ bản.

Chiến thắng tự nhiên: Điều này xảy ra khi hai quân bài đầu tiên của người chơi hoặc nhà cái bằng 8 hoặc 9. Do đó, ván bài có tổng điểm tự nhiên sẽ thắng và kết thúc vòng chơi.

Thẻ thứ ba được rút: Các quy tắc Baccarat quy định rằng người chơi chỉ có thể đứng trên 6 hoặc 7. Bất kỳ tổng giá trị nào nhỏ hơn số đó và người đặt cược sẽ phải tiếp tục trò chơi bằng cách chọn một lá bài thứ ba. Hãy nhớ rằng bạn chỉ chọn lá bài thứ 3 khi không có người chiến thắng tự nhiên hoặc bài của nhà cái là 6 hoặc 7.

Quy định rút lá thứ 3

game đánh bài Baccarat
Quy định rút lá thứ 3

Luật chơi Baccarat – lá bài thứ ba cho người chơi đặt cược

  • Người chơi sẽ lấy lá bài này nếu tổng điểm của ván bài ban đầu từ 0-5;
  • Người đánh bạc không lấy thêm quân bài nếu hai quân bài đầu tiên tổng cộng là sáu hoặc bảy;
  • Người chơi không lấy một lá bài khác nếu thứ hạng trên tay là tám hoặc chín.

Luật chơi Baccarat – lá bài thứ 3 đặt cược Banker

  • Người chơi rút hai hoặc ba như quân bài thứ 3 – nhà cái rút quân bài thứ 3 khi tổng số quân bài ngửa của anh ta nằm trong khoảng từ 0-4 và dừng với tổng điểm là 5-7;
  • Người chơi rút 4 hoặc 5 như quân bài thứ 3 – người chia bài rút quân bài thứ ba khi tổng giá trị ván bài của nó nằm trong khoảng từ 0-5 và có tổng là 6 hoặc 7;
  • Người chơi rút sáu hoặc bảy như quân bài thứ 3 – nhà cái rút với tổng điểm từ 0-6 và đứng với tổng điểm là bảy.
  • Người chơi rút một lá tám – người chia bài sẽ rút một lá bài thứ 3 có tổng hai lá bài từ 0 đến 2 và sẽ đứng với tổng hai lá bài là 3-7;
  • Người chơi rút một quân chín, một quân 10 hoặc một quân Át – nhà cái phải rút khi tổng điểm trên tay là 0-3 và phải đứng khi tổng điểm là 4-7.

Nhân viên ngân hàng tuân theo các quy tắc rút bài Baccarat này khi người đặt cược đã nhận được thẻ thứ ba.